LIMS

LIMS (Laboratory Information Management Systems) er en fællesbetegnelse for database systemer, der er specialiseret i at håndtere data genereret i laboratorier, understøtte forretningsgange og sikre at interne- hhv. eksterne grænseværdier overholdes. Det være sig i medicinalindustriens QC laboratorier, hvor forudbestemte udtag fra produktions linjen skal underkastes diverse analyser for at sikre løbende kontrol med produktionen. Det kan være laboratorier i petro-kemiske virksomheder, farve-lak industri, på slagterier (produktions- og veterinærkontrol) og ikke mindst i sundhedssystemet (hospitals-laboratorier, retsmedicin, retsgenetik etc.). Kort sagt alle steder, hvor laboratoriedata genereres, og hvor organiseringen af laboratoriedata er af afgørende betydning for virksomhedens kvalitetskontrol/-sikring. Der findes mange forskellige LIMS systemer, som hver især har sine styrker og svagheder. Valget af system er af afgørende betydning for succesfuld gennemførelse af implementerings-forløbet. Under linket LimsSource kan du finde en liste over LIMS leverandører og deres LIMS applikationer.