Cases

Novo Nordisk IT. Lims Konsulenterne deltog helt tilbage i 1995 i et NOVO Nordisk Health Care projekt hvor det eksisterende kvalitets styrings system skulle udskiftes med et standard SQL*LIMS system. Et meget succesfyldt projekt hvor samtlige NN Health Care QC laboratorier deltog. Systemet blev implementeret i alle NN’s internationale produktions afdelinger.
I Maj 1999 var systemet udrullet til samtlige områder.

Herefter varetog vi implementeringen af LIMS Systemet Sample Manager hos ALK Abello A/S. Herunder opsætning af det samlede kvalitetssystem, som blev knyttet til LIMS-systemet. Vi varetog endvidere brugersupport, customisering, programmering, validering og migreringer. Alt med tæt brugerinddragelse.

Gennemførsel af foranalyse og projektforberedelse for kommende LIMS-projekt i form af udarbejdelse af dokumentskabeloner og dokumenthåndtering for det samlede projekt ifølge gældende FDA CFR 21, part 11 og GAMP (Good automated manufacturing practice) v.5- regler.
Efterfølgende udbudsrunde og udvælgelse af endelig LIMS-leverandør.

Gennemførsel af foranalyse for kommende LIMS-projekt, herunder kortlægning af systemlandskab og integrationsmuligheder med øvrige systemer i virksomheden.
Udvælgelse samt systemopstart med ekstern LIMS-leverandør